REGLEMENT 2023/2024

PONYCRITERIUM   2023-2024 REGLEMENT

Om aan het criterium te kunnen deelnemen moet elke ruiter lid zijn van de “vzw PONYCRITERIUM asbl”.Lidgeld 15 € te betalen bij de eerste deelname.   

Het criterium gaat over +/-10 kwalificatiewedstrijden plus een finale per hoogte.Een licentie met verzekering is aangeraden. Leeftijd Max. 16 jaar. B pon 12 jaar. De ruiters die 17 jaar worden in 2024 mogen het criterium 2023-2024 uitrijden.

Ingeval van twijfel over de grootte van een pony en als er geen geldig meetingbewijs kan voorgelegd worden zal de start geweigerd worden. Deelnemers die internationaal deelnemen, mogen enkel met jonge pony’s starten in de reeksen 70 en 80 cm
Elke combinatie mag maximum in twee opeenvolgende hoogten starten. Maximum 3 pony’s per proef.ee
Volgende proeven zijn voorzien:

PROEF

 

 

Hoogtes :

Maximum


PON  B/C/D  Bar A 2 fase  special  -  2de op tijd. 

 

70 cm

40

2a  - 2b 
Proeven 2 A  en 2 B, 
Bar A  2 fase special  -  2de op tijd  
2a  Pon B starten vooraan dan wordt het parcours aangepast voor 2B Pon CD
Slechts 1 klassering en gezamelijke prijsuitreiking .
Beker voor de 1° B en 1° CD
Pon  B  (ruiter max 12 jaar)  

 

 

80 cm

 


15 B
50 CD

3

Pon B/C/D    CLEAR ROUND 
Enkel voor combinaties die niet deelnemen aan hogere proeven
 

 

50-60

20

 4

Pon B/ C / D    Bar A 2 fasen special - 2de fase  op tijd 

 

90cm

70

5

 Pon  C/D  Bar A 2fasen special -2de fase op tijd

 

100 cm

70

6

 Pon C/ D Bar A 2 fasen special -2de fase op tijd 

 

               110 cm

                 50

7

 Pon C / D  Bar A  2 fasen special- 2de
fase op tijd 

 

120+125  cm 

25

 TOEKENNING VAN DE PUNTEN:

Proef 50-60cm: punten gelijk aan de strafpunten. Foutloos 0, 4 strafpunten 4 enz...Opgave/Uitsluiting: punten van de laatste + 10

Andere proeven:  1ste: 0,  2de:  2,  3de: 3  enz…opgave / uitsluiting: = punten van de laatste + 10
.
FINALES: Finales zijn open maar het aantal deelnemers aan de finale kan beperkt worden.
Een combinatie kan slechts aan één enkele finale deelnemen.De combinaties moeten starten in de finale van de hoogste reeks waaraan zij viermaal hebben deelgenomen en zich in de rangschikking voor de finale binnen de eersten bevinden (percentage te bepalen volgens het aantal geklasseerde combinaties op die hoogte) Een gekwalificeerde combinatie kan in een lagere reeks deelnemen aan de finale buiten wedstrijd.De punten worden verdubbeld in de finale. Eindklassering van het criterium.

Voor de eindklassering zal worden rekening gehouden met de vier beste resultaten behaald in de kwalificatiewedstrijden en van de punten behaald in de finale. Aan de combinaties die niet aan vier wedstrijden hebben deelgenomen zal voor de ontbrekende manches het maximum van de punten toegekend worden. Aantal punten wordt bepaald in functie van het aantal deelnames op deze hoogte.

In geval van gelijkheid van punten voor de podiumplaatsen van het criterium zal de uitslag van de finaleproef bepalend zijn.

INSCHRIJVINGEN: Enkel langs onze site  www.ponycriterium.be     Systeem  ERS
Betalingen op het secretariaat van de wedstrijd.  Bij niet deelname en te laat verwittigd, blijven de inschrijvingen open staan en moeten bij een volgende deelname betaald worden.
Bij hun inschrijving aanvaarden de eigenaar van de pony de verantwoordelijke van de ruiter dit reglement. Al de zaken die niet voorzien zijn in dit reglement worden beslecht door de vzw en de beroepscommissie.
De VZW behoud het recht om dit reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen . 
De vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of diefstal.